Ognisko w Rydułtowach – Parafia św. Jerzego, ul. Plebiscytowa 9

Parafia
Spotkania Wspólnoty odbywają się w Parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 17.00 - rozpoczynają się Mszą św. odprawianą w Kościele, a dalej kontynuowane są w Oratorium św. Józefa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Jacek Spyra.
Parafia pw. św. Jerzego w Rydułtowach >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu w listopadzie udział wzięło 15 osób w tym ks.Michał, s.Małgorzata oraz 3 małżeństwa.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego udziału we Mszy Świętej.

Następnie przeszliśmy do Oratorium św. Józefa, gdzie każdy z uczestników się przedstawił i na tyle na ile chciał opisał swoją sytuację małżeńską.

Główną część spotkania poprowadziła s.Małgorzata przybliżając nam temat: „Komunikacja interpersonalna”.

Człowiek składa się z:

 •  ciało
 • psychika
 • duch (jeden z aspektów duchowości)

Aby dobrze komunikować się z drugim człowiekiem trzeba wypracować w sobie:

 1. Zdolność do refleksji nad sobą – trzeba sobie uświadomić czego ja chcę, czego mi potrzeba, jaką mam sytuację życiową, jakie są moje mocne i słabe strony, rozumieć samego siebie
 2. Umiejętność słuchania samego siebie
 3. Zdolność do refleksji nad tym, co druga osoba mówi i umiejętność jej słuchania.
 • My nie wiemy, co druga osoba myśli; nie możemy oczekiwać, że druga osoba się domyśli.
 • Starajmy się wyrażać swoje emocje, swoje komunikaty rozpoczynając zdanie od „ja” np.: „ja czuję…”, „ja uważam…”, itp.  zwłaszcza w przykrych dla nas sytuacjach.
 • Nie pokazujmy słabości swojego współmałżonka przed innymi osobami. Dostrzegajmy dobro, które między nami jest, a mniej uwagi zwracajmy na mało istotne szczegóły.
 • Nie udowadniajmy własnych racji, bo wtedy nie ma wspólnoty małżeńskiej. Jest wtedy dwoje ludzi, ale jest realizowanie własnych egoistycznych celów i nie ma miłości, wspierania, bycia razem.
 • Małżonkowie mają dążyć do wspólnych celów i mają wspólnie do nich dążyć. Muszą być plany podporządkowane małżeństwu i rodzinie.
 • W związku musi być osoba, która decyduje, ale dla dobra obojga.
 • Aby poprawić komunikację interpersonalną muszą być jasne komunikaty. Komunikat – „ja”.
 • Może tak być, że żona, czy mąż może czegoś nie chcieć, ale wtedy komunikujemy to, rozmawiamy i dochodzimy do porozumienia.
 • Powinniśmy wypracować w sobie mądrość w krytykowaniu, bo nie ma ludzi doskonałych. Każdy popełnia błędy.
 • Nie powinniśmy używać „wielkich” kwalifikatorów: zawsze, nigdy, nic, wszystko.
 • Uznajmy i wykorzystujmy mocne i słabe strony u siebie i u drugiej osoby.
 • Możemy krytykować czyjeś zachowanie, a nie osobę.
 • Komplementujmy konkrety.
 • Dobro dla każdego nie musi się wiązać z racją dla każdego.

Przed poprawną komunikacją interpersonalną blokuje nas mała świadomość siebie oraz lęk przed odrzuceniem (brak poczucia bezpieczeństwa, niska samoocena).

Gdy jest blokada drugiej strony:

 • możemy sami się zmieniać
 • dotykamy bezsilności

 

Listopadowe spotkanie Ogniska zakończyliśmy wspólną modlitwą

Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu i zapraszam serdecznie na spotkanie grudniowe.

 

Kronika