Ognisko w Rydułtowach – Parafia św. Jerzego, ul. Plebiscytowa 9

Parafia
Spotkania Wspólnoty odbywają się w Parafii pw. św. Jerzego w Rydułtowach w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 17.00 - rozpoczynają się Mszą św. odprawianą w Kościele, a dalej kontynuowane są w Oratorium św. Józefa. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Jacek Spyra.
Parafia pw. św. Jerzego w Rydułtowach >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Modlitwa

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 

 • małżeństw, które w ciągu tego miesiąca będą miały rozprawy rozwodowe, prosząc Boga o siłę w obronie Prawdy, o cud uzdrowienia tych małżeństw, o łaskę przebaczenia, pojednania, aby Sakramentalna Miłość zwyciężyła wszelkie kryzysy i nieporozumienia, o łaskę całkowitego oddania się woli Bożej, nadzieję, spokój serca i opiekę Maryi

 

 • naszych bliskich zmarłych, aby Miłosierny Jezus dał im przebaczenie, błogosławiony pokój i jasność Swego Światła.

 

Dziękujemy.

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 • Uli i Sebastiana, którzy 4.listopada będą mięli kolejną rozprawę rozwodową, prosząc Miłosiernego Jezusa o cud uzdrowienia ich małżeństw zgodnie z wolą Bożą, o Bożą Siłę w walce o Prawdę, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, łaskę przebaczenia i pojednania, pokój serca i wieczną nadzieję, opiekę Aniołów Stróżów dla ich dzieci – Ani i Marysi, aby jak najmniej ucierpiały w tej trudnej sytuacji małżeńskiej ich rodziców.

 

 • Leszka i jego żony, o łaskę szczerej, spokojnej rozmowy, łaskę wyjaśnienia sobie nieporozumień, łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania, cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów dla ich dzieci.

Dziękujemy.

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 

 • nowego opiekuna duchowego Ogniska w Rydułtowach ks.Artura Grabiec prosząc o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św., opiekę Maryi oraz codzienne odkrywanie na nowo swojego powołania do kapłaństwa.

 

 •  Anity i Michała prosząc o cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, aby Miłość pokonała wszelkie krzywdy, nieporozumienia, o pogodę ducha, radość serca, opiekę Maryi.

 

 • małżeństw, które będą miały rozprawy rozwodowe, szczególnie Joannę i Krzysztofa, Olę i Grzegorza prosząc Miłosiernego Jezusa o cud uzdrowienia tych małżeństw zgodnie z wolą Bożą, o Bożą Siłę w walce o Prawdę, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, łaskę przebaczenia i pojednania, pokój serca i wieczną nadzieję.

 

Dziękujemy.

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 • małżeństwa Doroty z okazji obchodzonej 12.sierpnia 3.rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa oraz małżeństwa Grzegorza z okazji 27.rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa 8.sierpnia prosząc o cud uzdrowienia tych małżeństw zgodnie z wolą Bożą, aby Miłość pokonała wszelkie krzywdy, nieporozumienia, o pogodę ducha, radość serca, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów dla dzieci.
 • Ewy i dzieci o Bożą Siłę, pokój serca, nadzieję w szczególnie teraz ciężkim okresie małżeństwa, o cud uzdrowienia małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, o łaskę nawrócenia dla męża.
 • Teresy i Janusza prosząc Jezusa o łaskę zdrowia dla Teresy, o dar szczerej, spokojnej rozmowy i wyjaśnienie wzajemnych nieporozumień.
 • małżeństwa Zbyszka o łaskę pokory, pokoju serca, dar szczerej rozmowy szczególnie na czas powrotu do siebie.
 • Leszka, Sebastiana, Mirka, którzy na początku września będą mieli rozprawy rozwodowe, prosząc Miłosiernego Jezusa o cud uzdrowienia ich małżeństw zgodnie z wolą Bożą, o Bożą Siłę w walce o Prawdę, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, łaskę przebaczenia i pojednania, pokój serca, nadzieję, o to, by w tej trudnej sytuacji tych małżeństw dzieci ucierpiały jak najmniej i aby nie były kartą przetargową, opiekę Aniołów Stróżów dla tych dzieciaczków.

 

Dziękujemy!!!

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 • Małgorzaty i Mariusza, którzy 18.lipca będą obchodzili 10-tą rocznicę przyjęcia Sakramentu Małżeństwa prosząc o cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania, nigdy niegasnącą nadzieję, pokój serca oraz błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i Anioła Stróża dla ich córeczki.

 

 • małżonków obchodzących w tym miesiącu rocznice Ślubu, aby Miłość zawsze zwyciężała wszelkie problemy i trudności, aby w każdej sytuacji byli otwarci na łaski płynące z Sakramentu Małżeństwa, pogody ducha i nadziei.

 

Dziękujemy!!!

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę w intencji:

 • Karola, który na początku lipca będzie miał poważną operację, prosząc Miłosiernego Jezusa o łaskę zdrowia dla niego, szczęśliwy przebieg operacji, dary Ducha Świętego dla jego lekarzy, a także o potrzebne łaski w małżeństwie Moniki i Karola oraz błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów dla ich dzieci.
 • Leszka, który 23.czerwca będzie miał kolejną rozprawę sądową, prosząc o Bożą siłę w walce o Prawdę, nadzieję, cierpliwość, pokój serca, zgodę na wypełnianie się w małżeństwie Leszka woli Bożej oraz błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i Aniołów Stróżów dla dzieci.
 • Oli i Grzegorza, którzy 30.czerwca obchodzić będą siódmą rocznicę przyjęcia Sakramentu Małżeństwa, prosząc o cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania, łaskę zdrowia, dar całkowitego zaufania Miłosiernemu Bogu, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego w walce o Prawdę szczególnie w czasie rozpraw rozwodowych.

Dziękujemy!!!

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za Ewę, Leszka, Krzysztofa, Mirka, ich współmałżonków oraz dzieci z prośbą o cud uzdrowienia ich małżeństw zgodnie z wolą Bożą, o pokój ducha, nadzieję, Bożą siłę, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi w czasie ich rozpraw sądowych czy spotkań ugodowych.
 • za tatę Ewy prosząc Miłosiernego Jezusa o łaskę zdrowia oraz opiekę Maryi dla niego.

Dziękujemy!!!

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

Przepraszam za duże opóźnienie w tym miesiącu.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za małżonków Urszulę i Sebastiana, którzy 13.marca mięli pierwszą rozprawę rozwodową, o cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, o łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, o siłę i odwagę w obronie Prawdy, o miłość silniejszą od wszelkich pokus, kryzysów dzięki łasce Sakramentu Małżeństwa. Za dzieci – Anię i Marysię, aby jak najmniej ucierpiały z powodu trudnych chwil w małżeństwie rodziców, o opiekę Maryi i ich Aniołów Stróżów.

 

 • za pana Mieczysława Guzewicza, który będzie prowadził nasze Diecezjalne Rekolekcje WTM SYCHAR, prosząc o Światło Ducha Świętego oraz za uczestników rekolekcji, aby ten czas był czasem Łaski i przemiany.

Dziękujemy!!!

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za SYCHARowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za naszych współmałżonków prosząc Boga dla nich o łaskę miłości, pokoju ducha, radości serca, nawrócenia, łaskę przebaczenia, zdrowia, aby otwarli się na działanie Ducha Świętego, aby Miłosierny Jezus przemienił i uzdrowił w nich to wszystko, co potrzebuje przemiany i uzdrowienia, aby mimo trudności i kryzysów nie oddalali się od Boga, ale w Nim pokładali nadzieję. Abyśmy my, SYCHARowscy małżonkowie, byli świadkami Bożej Prawdy i swoim życiem w Chrystusie pomagali współmałżonkom przemieniać ich życie, aby nigdy nie przestało nam zelżeć na dobru, nawróceniu i Zbawieniu Wiecznym naszych współmałżonków.

Dziękujemy!!!

 

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za Sycharowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za małżonków Urszulę i Sebastiana, którzy 13.marca będą mięli rozprawę rozwodową, o cud uzdrowienia ich małżeństwa zgodnie z wolą Bożą, o łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, o siłę i odwagę w obronie Prawdy, o miłość silniejszą od wszelkich pokus, kryzysów dzięki łasce Sakramentu Małżeństwa. Za dzieci – Anię i Marysię, aby jak najmniej ucierpiały z powodu trudnych chwil w małżeństwie rodziców, o opiekę Maryi i ich Aniołów Stróżów.

 

 • za małżonków Teresę i Janusza prosząc o dar przebaczenia i pojednania, o cierpliwość, wzajemne zrozumienie, radość serc, pokój ducha, o łaskę dobrej komunikacji, światłość Ducha Świętego, zaufanie Bogu z całego serca, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

 • za małżeństwa Leszka, Mirka, Krzysztofa, Oli zagrożone rozwodem, aby Miłość ślubowana przed Bożym ołtarzem okazała się silniejsza od wszelkich słabości, niebezpieczeństw i kryzysów, aby Miłość odnowiła się i umocniła Łaską Sakramentu Małżeństwa, aby w ich życiu codziennie wypełniała się Wola Boża, o łaskę cierpliwości, miłości pokornej, łaskawej, która z Bogiem wszystko zniesie i wszystko przetrzyma i nigdy nie utraci nadziei.

Dziękujemy!!!

 

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za Sycharowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za małżonków Ewę i Mariusza prosząc Miłosiernego Jezusa o cud uzdrowienia ich małżeństwa, łaskę cierpliwości, dar przebaczenia i pojednania, aby uwierzyli, że Miłość wszystko przetrzyma, nie szuka swego, we wszystkim pokłada nadzieję, Miłość nigdy nie ustaje, aby każdego dnia szukali Woli Bożej, aby Najświętsza Rodzina zachowała ich od wszystkiego, co zakłóca ich spokój i jedność serc.
 • za małżeństwa Leszka, Mirka, Sebastiana, Krzysztofa, Oli zagrożone rozwodem, aby Miłość ślubowana przed Bożym ołtarzem okazała się silniejsza od wszelkich słabości, niebezpieczeństw i kryzysów, aby Miłość odnowiła się i umocniła Łaską Sakramentu Małżeństwa, aby w ich życiu codziennie wypełniała się Wola Boża.
 • za tatę Ewy, który przebywa na OIOM-ie prosząc Boga o cud zdrowia oraz opiekę Maryi, o Światło Ducha Świętego dla lekarzy, którzy się nim zajmują.

 

Dziękujemy!!!

 

Kochani, chcemy Was zaprosić do wzajemnej modlitwy za Sycharowiczów. Proponujemy, aby była to miesięczna modlitwa: od spotkania do spotkania Ogniska.  To za kogo będziemy w danym miesiącu się modlić będziemy ustalać na spotkaniu Ogniska. Czas i forma modlitwy jest dowolna. Proszę zgłaszać Wasze  „pilne” intencje, a szczególnie Wasze rozprawy sądowe.

W ciągu tego miesiąca, do kolejnego spotkania prosimy o modlitwę:

 • za ks.Michała Mendakiewicza – naszego Opiekuna Duchowego, s.Małgorzatę Skonieczek – naszego psychologa oraz ks.Konrada Opitek – proboszcza parafii św. Jerzego w Rydułtowach – prosząc o Światło Ducha Świętego oraz opiekę Maryi

 

 • za Leszka i jego żonę, którzy 10.grudnia będą mięli rozprawę rozwodową – prosząc Miłosiernego Jezusa o cud uzdrowienia ich małżeństwa, o łaskę przebaczenia, aby spojrzeli na siebie oczami Miłości Chrystusowej

 

Dziękujemy!!!

Kronika